Hur mycket behöver jag engagera mig i föräldrakooperativet?

Arbetsbördan skall vara rimlig och lagom vilket t ex betyder att föräldrar inte själva städar lokalerna och vi anlitar vikarier när någon i personalen blir sjuk. Att vara ordförande och personalansvarig kräver dock större insatser. Detsamma gäller arbetet med ekonomin, som fördelas på flera personer. Uppgifterna fördelas efter förmåga och intresse så att arbetsinsatserna blir jämnt fördelade mellan familjerna. Andra uppgifter vi delar på är till exempel gräsklippning och snöskottning.

Vår personal planerar verksamheten och har det pedagogiska ansvaret.

Vi har två 'fixardagar' per år, regelbundna styrelsemöten samt ett föräldramöte per termin då planeringen för verksamheten presenteras. På fixardagarna träffas vuxna och barn för att ta hand om vårt hus och trädgård, vilket också är ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre. Vår trivselgrupp arrangerar en utflykt och en föräldrafest per år. Förutom detta ordnar personalen luciafest, drop-in frukost, föräldrainformation och sommarfest.

 

Hur väljs styrelsen?

Varje föräldrapar får med automatik en ordinarie plats och en suppleantplats i styrelsen.

Vilken pedagogisk inriktning har Krubban?

Vi följer läroplanen för förskolan och värnar samtidigt om verksamhetens småskalighet. Krubban har små barngrupper, hög personaltäthet, trygg och stimulerande miljö och hemlagad mat. Vi tror att det ger trygga barn med stor självkänsla och respekt för sina kamrater.

Vilken utbildning har personalen?

Vi har totalt sex anställda: fem pedagoger och en kock som också sköter städningen av huset. Varje avdelning har en förskollärare som tillsammans med förskolechefen ansvarar för verksamheten.

Hur många barn går på Krubban?

Ca 25-28 beroende på åldersfördelning och kösituation.

Vilka öppettider har Krubban?

Tiderna baseras på föräldrarnas behov och önskemål. Just ni har vi öppet mellan 7.30 och 17.15.

Hur arbetar Krubban med kvalitet och hur mäts den? 

Hur vi arbetar med kvalitet redovisar vi årligen till Danderyds kommun i form av en kvalitetsredovisning. Ett mycket bra sätt att mäta kvalitet är den årliga förskoleenkäten som skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen där Krubban finns på topp-3-listan i Danderyd. Ett annat sätt är att låta utomstående, oberoende pedagoger observera och utvärdera den dagliga verksamheten.

 

Hur går inskolningen till?

På Krubban sker inskolning efter "heldagsmodellen" under ca 3-4 dagar. Det förutsätter att föräldrarna är med hela tiden under dessa dagar och tar ansvar för sitt barn. Föräldrarna deltar i alla rutinsituationer och aktiviteter. Vi hoppas att det skall ge barn och förälder bättre insikt i vad som händer på förskolan. Föräldrarna kan sina barn, personalen kan barn i grupp.

Vid inskolning av yngre barn är en av pedagogerna ansvarig för att skapa den trygghet som ett yngre barn behöver i den nya situationen. Självklart är övriga pedagoger också involverade för att barnet ska bekanta sig med samtliga. Vi arbetar med att skola in både barn och föräldrar utan att sära på dem. För barnets skull ska dagarna under inskolningen vara så lik vardagen som möjligt.

 

Hur ser en typisk dag på Krubban ut?

En dag på förskolan kan se ut så här:

07.30 Krubban öppnar

09.00 Samling med efterföljande aktiviteter/utflykter

11.15 Lunch. Dessförinnan samling med olika typer av strukturerad språk- och mattelek

12.00 Sov- och läsvilor

12.30 Lek och aktiviteter utifrån barnets eget val

14.15 Mellanmål

15.00 Vi leker ute på gården

17.15 Krubban stänger

Tisdagar och fredagar är utedagar med rörelseaktivitet. Även övriga dagar är barnen ute mycket oavsett väder. Utflykter sker regelbundet till närliggande parker och skogar.

Mitt barn har speciella kostbehov - hur fungerar det hos er?

Vår kock lagar all mat och tar hänsyn till varje barns särskilda behov, t.ex. vegetarisk kost/gluten- eller laktosintolerans/allergier.

 

Hur ser en veckomeny ut?

Exempel på veckomeny från hösten 2018

Måndag - Halloumigryta med tomat och chili

Tisdag - Lax med lime och ingefära och sötpotatis

Onsdag - Spagetti bolognese med svarta linser

Torsdag - Kycklingschnitzel och kokt potatis

Fredag - Makaronipudding med skinka och ost

 

VILKA DIGITALA VERKTYG ANVÄNDER NI?

På Krubban använder vi lärplattor, iPads, med olika typer av kreativa och pedagogiska appar som komplement och stöd i den pedagogiska verksamheten.

För kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar har vi valt att använda förskoleappen Tyra som är både enkel och heltäckande. Här lägger personalen upp bilder och berättar om vad de gör på förskolan, lägger ut information till föräldrarna och kan meddela föräldrar om det behöver fyllas på med extrakläder etc. Föräldrar kan enkelt lägga upp barnets tider, anmäla frånvaro och skicka meddelande till pedagogerna. För mer information om appen, se https://tyra.io/se/

Har du fler frågor så är du välkommen att kontakta oss!