Våra barn

Vi har ca 25-28 barn på Krubban, vilket vi tycker är lagom för att säkerställa att varje barns behov och intressen tillvaratas och att vi säkrar en god kvalitet i verksamheten. Inskolning av nya barn sker året om till två barngrupper - Solen för de mindre barnen (1-3 år) och Regnbågen för de äldre (4-5 år).

Vi prioriterar barnens behov och stimulans i en trygg och stimulerande miljö där barngrupperna är små, vilket gör att barnen känner sig sedda och utvecklar kreativitet och leklust. Utomhuslek och roliga utflykter är något barngrupperna ofta gör tillsammans, eftersom vi tycker att det är värdefullt att alla barn lär känna och tar ansvar för varandra oavsett ålder.

 

Barnen i centrum

Den pedagogiska verksamheten utgår ifrån läroplanen för förskolan. Vi fokuserar också på alla människors lika värde, att ta ansvar för varandra, visa hänsyn och att hjälpa varandra växa som individer.

Vi arbetar utifrån olika teman där vi uppmärksammar olika ämnen och områden t.ex. hållbarhet, årstidernas växlingar, djur och natur, Babblarna osv. Våra olika pedagogiska material finns tillgängliga i barnens nivå så att de självständigt kan utforska olika saker. Hos oss får barnen också möjlighet att upptäcka glädjen med musik, rörelse och skapande verksamhet. Vi tycker det är viktigt med fysiska aktiviteter och rörelselek för barnen, och vi anordnar ibland kalas och maskerader.

 

Utomhusvistelse och utflykter

Vi prioriterar att våra barn får mycket frisk luft och försöker därför vara ute så mycket som möjligt – något som även bidrar till minskad infektionsrisk och färre förkylningar. Ofta äter barnen frukt och mellanmål i trädgården eller tar med sig matsäck ut i skogen eller till en lekpark i närheten. Andra spännande utflykter går till museum, teatrar, bibliotek och lantgårdar.

 

Hög personaltäthet

Krubbans personal består i dagsläget av sex personer som ser till att barnen får en stimulerande, lärande och trygg omvårdnad. Förskolechefen tillsammans med förskollärare är pedagogiskt ansvariga för verksamheten. Personalen arbetar flexibelt och samordnat mellan avdelningarna. Personaltätheten är något vi prioriterar och värnar om. Vår personal har en stor förmåga att få barnen att känna samhörighet och samtidigt ge utrymme för individens egen utveckling.

 

Egen kock i nytt kök

I vårt fina tillagningskök lagar vår kock all vår mat med frukt, grönsaker och andra nyttiga råvaror, där vi också tar hänsyn till eventuella särskilda behov hos barnen, t ex gluten- eller laktosintolerans. Kocken deltar också i arbetet med barnen och är ansvarig för städningen. Vår syn på socker, salt, lättprodukter, ekologiska varor, etc sammanfattas i vår matpolicy som föräldrar tillsammans med vår kock tagit fram.

För barnens hälsa, och för att spara på jordens resurser, arbetar vår kock med att sänka mängden kött i våra måltider. Det ersätts med säsongens rotfrukter och grönsaker.