föräldraENGAGEMANG ÄR EN VIKTIG DEL AV VERKSAMHETEN

På Krubban ges föräldrar möjlighet att ta en aktiv del i sina barns tid i förskolan genom att ha full insyn i verksamheten och stora möjligheter att vara med och påverka. Som förälder är man engagerad i verksamheten och stöttar på olika sätt.

  • Deltagande på regelbunda styrelsemöten (ca 3 st/termin)

  • Deltagande på två “fixardagar” per år (en lördag eller söndag) då vi städar och tar hand om vårt hus och trädgården för att göra det fint för våra barn och pedagoger. Fix varvas med lunch och fika som ger möjlighet att lära känna varandra bättre

  • Gräsklippning/snöskottning enligt rullande schema där varje familj ansvarar för ca två veckor per år

  • Deltagande i någon av familjegrupperna: Trivselgruppen som arrangerar en utflykt och en föräldrafest per år, Fastighetsgruppen som håller i fixardagarna och löpande ser över fastighetens behov eller IT gruppen som ansvarar för hemsida, app etc

I tillägg finns några roller som kräver större insatser: Styrelseordförande, personalansvarig samt ekonomiansvarig. Uppgifterna fördelas efter förmåga och intresse så att arbetsinsatserna blir jämnt fördelade mellan familjerna och vi är måna om att arbetsbördan är rimlig. Detta innebär exempelvis att föräldrar inte städar lokalerna och att vi anlitar vikarier om någon i personalen blir sjuk.

Planeringen av den pedagogiska verksamheten och arbetet med barngrupperna ansvarar personalen för.